Andre ydelser

Udredning
Jeg tester, kortlægger, udreder og diagnosticerer i vanskelige og komplicerede patientforløb for kommuner og regioner. Jeg har særlig erfaring med udredning af patienter med personlighedsforstyrrelser.

Supervision
Jeg superviserer både individuelt og i gruppe. Gruppesupervision kan være på systemisk grundlag.
Jeg superviserer både psykologer på vej mod autorisation og specialistuddannelse, og andre faggrupper.

Vejledning
Jeg er godkendt af Dansk Psykiatrisk Selskab som vejleder af unge læger, der er ved at videreuddanne sig som speciallæger i psykiatri. Vejledningen omhandler brug af psykoterapi i psykiatrisk behandling.

Rådgivning
Jeg rådgiver i flere forskellige sammenhænge. Det kan fx være pårørende til psykiatriske patienter eller fagpersoner fra sundheds- eller uddannelsesområdet. Jeg rådgiver også ledere om organisatoriske forhold.

Undervisning
Jeg holder foredrag og kurser i Danmark og Norge om temaer med relation til psykiatri og psykoterapeutisk behandling. I psykoterapi er jeg optaget af dialektik og komplementaritet i den psykoterapeutiske proces.