Praktisk

Adresser
Sønder Palæ, Sønder Allé 10, 4. sal, 8000 Århus C.
Gartnerparken 83, 8380 Trige.

Tidspunkter
Du kan få tider 8:30, 9:45, 11:00 om formiddagen eller 15:00, 16:15, 17:30 om eftermiddagen.

Ventetider
Jeg har i øjeblikket 3-4 ugers ventetid, hvis du har lægehenvisning. Det ændrer sig hele tiden.

Hvis du selv kan betale fuld pris, 1.200,00 kr/timen har jeg ingen ventetid.

Betaling
Du kan betale på tre måder:

  • Kontant
  • Med MobilePay til 21295
  • Via netbank overførsel til reg. 8117 konto 4867828

Der er ikke mulighed for at betale med kreditkort.

Priser med lægehenvisning
Hvis du har lægehenvisning, kan du få tilskud til samtalerne. Med refusion fra Sygesikringen bliver din egen andel: 420,17 kr. for første samtale, og 350,36 kr. for de efterfølgende.

Priser uden lægehenvisning
Hvis du ikke har henvisning fra lægen, må du betale det hele selv og så er prisen 1.200,00 kr. for en individuel samtale. Samtalens varighed er 50 minutter inklusive ny aftale og betaling.

Yderligere refusion
Hvis du er medlem af Sygeforsikring ”Danmark” kan du få op til 50% refusion.
Hvis du eller din arbejdsgiver har tegnet en privat sundhedsforsikring, er der også mulighed for at få refunderet udgifter.
Du kan læse mere om sundhedsforsikringer her: www.sundhedsforsikringer.dk

Aflysninger og udeblivelser
Du må melde afbud senest 24 timer før aftalt tid, hvis du vil undgå at betale for samtalen.
Så har jeg mulighed for at give tiden videre til en anden.
Reglen gælder uanset årsagen, også selvom du bliver syg.

Tavshedspligt og registrering
Som privat praktiserende klinisk psykolog og medlem af Dansk Psykologforening, arbejder jeg efter de etiske principper for nordiske psykologer. Det indebærer frem for alt, at jeg har tavshedspligt, også over for offentlige myndigheder. Det betyder, at jeg ikke udleverer journalmateriale, medmindre du udtrykkeligt har givet mig skriftligt samtykke til at gøre det. Epikrisen – det afsluttende journalnotat – er jeg forpligtet til at sende tilbage til den læge, som har henvist dig. Til den afsluttende samtale bliver vi enige om, hvad der skal stå i epikrisen