Profil

Hvem er jeg?
Jeg er specialist i psykoterapi og har bred erfaring med både børn, unge og voksne (se CV). Jeg har erfaring med udredning og behandling af ADHD, PTSD, angst, depression og bipolar lidelse. I de senere år har jeg specialiseret mig i udredning af mennesker, der fremviser symptomer, der samstemmer med diagnoser i spektret for spise- og personlighedsforstyrrelser.

I psykoterapi anvender jeg værktøjer fra Dialektisk Adfærds Terapi (DAT), som jeg er certificeret i fra Oslo. Jeg er særlig optaget af gruppeterapi, og af hvordan værktøjer fra drama og dans kan integreres med gængse psykoterapeutiske metoder. Du kan læse mere om dette i min forskningsartikel ”Håndtering af paradokser hos patienter med spiseforstyrrelse”

Desuden er jeg optaget af følgende:

Relation før metode
Der findes omkring 400 terapiretninger i Danmark, mange pseudovidenskabelige eller halvreligiøse. Psykologer ansat i psykiatrien eller andre steder i det offentlige sundhedsvæsen pålægges loyalitet mod arbejdspladsen og tvinges til at følge bestemte retninger.

Hos mig kommer klienten – altså dig – i centrum. Det er relationen til de mennesker, som søger hjælp, der skaber forandringer i psykoterapi. Retningen eller metoden kommer i anden række. Relationen, alliancen og tilliden er det vigtigste.

Jeg er grundlæggende kognitiv-adfærdsterapeutisk orienteret og integrerer kognitive og dialektiske metoder med aktive værktøjer fra drama og dans.

Psykologens ekspertrolle
Nogle klienter forventer, at psykologer kan læse andre menneskers tanker og føle andres følelser. Nogle psykologer og mange alternative behandlere oplever selv, at de har særlige magiske evner, som gør dem til eksperter i, hvordan andre har det og hvordan de skal leve deres liv.

Hos mig slipper du for at blive belært om, hvad du ”i virkeligheden fejler”. Mit udgangspunkt er, at det først og fremmest er dig, der er eksperten på dig selv. Jeg er specialist i psykoterapi, men ikke i hvem du er. Med min viden og erfaring kan jeg være din ledsager i den psykoterapeutiske proces.

Virkeligheden er mangfoldig
Naturvidenskaben i det 20. århundrede har fastslået, at der er flere virkeligheder. Forsøg på at fastslå, hvilken virkelighed, der er bedst, rigtigst eller mest objektiv, er meningsløse. Hos mig vil du blive mødt fordomsfrit med oprigtig respekt for og anerkendelse af, hvordan du oplever verden.